Generator šifre

Podesite parametre po Vašoj želji i kliknite na dugme "Generiši šifru".
Zatim iskopirate dobijeni rezultat iz polja "Nova šifra".
Prvi karakter može biti
Broj Malo slovo Veliko slovo
Ostali karakteri mogu biti
Broj Malo slovo Veliko slovo
Dodatni specijalni karakteri u šifri

(na primer '-','+', '.', i slično)

Unesite željene karaktere
Broj karaktera u šifri
Unesite željeni broj karaktera

NOVA ŠIFRA

Nikome ne govorite Vašu šifru!

Ona je samo za Vaše oči! Niko nema potrebu da je zna sem Vas, pa čak i operateri tehničke podrške.

IZBEGAVAJTE

  • da zapisujete šifru, već je zapamtite.
  • da koristite Vaše korisničko ime kao šifru u bilo kom obliku.
  • da za šifru koristite informacije koje neko lako može dobiti od Vas (datum rođenja, ime deteta, ime kućnog ljubimca, broj telefona, omiljenu knjigu, i slično).
  • da koristite šifru manju od 6 karaktera.

TRUDITE SE

  • da Vaša šifra sadrži velika i mala slova i brojeve.
  • da odaberete šifru koju će te brzo kucati na tastaturi. Ovo čini težim da Vam je neko "ukrade" ako Vas posmatra dok je unosite.
  • da povremeno zamenite šifru novom.
 
Naše pristupne tačke

Spisak pristupnih tačaka MagNet-a sa oblastima pokrivanja.

Pristupne tačke »
Često postavljana pitanja

Korisnička pitanja upućena našoj tehničkoj podršci...

Pitanja i odgovori »
Kontakt

Telefon: +381 11 65 56 984
Email: office@magnetplus.net

Detaljnije »